ลงทะเบียนสมาชิก

Thai Financial Club

ข้าพเจ้ายอมรับการเป็นสมาชิกตามเงื่อนไข และอนุญาติให้ Thai Financial Club และหรือพันธมิตรสถาบันการเงิน ได้นำข้อมูลของข้าพเจ้าไปใช้เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ที่อาจจะเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า โดยการติดต่อมายังข้าพเจ้า ตามข้อมูลที่ให้ไว้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและหากข้าพเจ้าไม่สนใจ ก็สามารถแจ้งให้ลบชื่อและข้อมูลการติดต่อออกได้ทันที